Automatyka

Automatyka to dziedzina techniki, która zajmuje się automatyzacją procesów i systemów. Głównym celem automatyki jest projektowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów, które są zdolne do wykonywania określonych czynności bez konieczności ingerencji człowieka.

12 posts