Elektronika

Elektronika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniem, projektowaniem, budowaniem oraz zastosowaniem układów elektronicznych. Jest to obszar, który obejmuje przetwarzanie sygnałów elektrycznych, elektronikę analogową i cyfrową, układy mikroprocesorowe, oraz wiele innych aspektów związanych z przepływem elektronów w układach elektrycznych.

3 posts