Hydraulika

Hydraulika zajmuje się nauką oraz technologią związaną z wykorzystaniem płynów, głównie wody lub oleju, do przekazywania energii. Obejmuje projektowanie, analizę i stosowanie systemów, które używają ciśnienia płynu do wykonywania pracy.

5 posts