Instrukcja programowania pilota CAME Space

The blog explores the rapidly evolving convergence of work, travel, and technology, ushering in an era of digital nomads.

I. Wpisywanie pilotów do pamięci radia RE431SP (z dostępem do centralki)

 1. Nacisnąć i trzymać przycisk PROC. przez ok. 2 sekundy, aż dioda LED zacznie pulsować.
 2. W czasie pulsowania diody LED należy nacisnąć i trzymać wybrany przycisk pilota, aż dioda LED zacznie świecić światłem stałym; karta przyjęła pierwszą transmisję radiową z pilota.
 3. Ponownie nacisnąć ten sam przycisk pilota co poprzednio; dioda LED zgaśnie, sygnalizując zakończenie procedury wpisywania pilotów do pamięci radia.
 4. W celu wpisania kolejnego pilota należy wrócić do pkt. 1.
  Radio pozostaje w procedurze kodowania pilotów przez okres ok. 20 sekund. Jeżeli nie pojawi się sygnał z pilota po tym czasie, to radio automatycznie przechodzi z trybu programowania do trybu pracy. Ten czas jest odliczany także po przyjęciu pierwszej poprawnej transmisji radiowej z pilota. Jeżeli nie nastąpi druga transmisja potwierdzająca, to po 25 sekundach radio automatycznie przejdzie w tryb pracy. W każdej chwili można przerwać procedurę kodowania pilotów do radia. naciskając przycisk PROG.

II. Zdalne wpisywanie pilotów do pamięci radia RE431SP (bez dostępu do centralki)

Istnieje możliwość dopisania nowego pilota, bez konieczności dostępu do przycisku PROG. radia. W tym celu należy posiadać już wpisany pilot, z taką konfiguracją jaką chcemy uzyskać w nowych dopisywanych pilotach. Nowy pilot automatycznie przyjmuje konfigurację wcześniej wpisanego pilota (klonuje ustawienia wcześniej wpisanego pilota). Aby procedura zdalnego dopisania pilota zakończyła się powodzeniem, odległość między odbiornikiem a nadajnikiem (pilotem) nie może przekraczać 25 metrów.

 1. Nacisnąć i trzymać przez ok. 16 sekund dowolny przycisk wcześniej wpisanego pilota.
 2. W ciągu 25 sekund, w odstępie jednosekundowym nacisnąć dwukrotnie dowolny przycisk nowego pilota.
 3. W celu dopisania zdalnie kolejnego pilota należy wrócić do pkt. 1.

III. Usuwanie pojedynczego pilota z pamięci radia RE431SP

 1. Nacisnąć i trzymać (ok.2 sekund) przycisk PROG., aż dioda LED zacznie pulsować.
 2. Ponownie nacisnąć i trzymać przycisk PROG.; dioda LED świeci światłem ciągłym.
 3. Trzymając wciśnięty przycisk PROC., nacisnąć dowolny przycisk pilota usuwanego z pamięci radia RE431SP; dioda LED zacznie szybko pulsować sygnalizując usunięcie pilota z pamięci radia.
  Należy uważać na czas trzymania wciśniętego przycisku PROC., gdyż trzymanie go wciśniętego dłużej niż 20 sekund spowoduje skasowanie całej pamięci radia.
  IV. Formatowanie pamięci radia RE431SP
 4. Nacisnąć i przytrzymać przez ok.2 sekundy przycisk PROG., aż dioda LED zacznie pulsować
 5. Nacisnąć ponownie przycisk PROG i przytrzymać go ok. 25 sekund; dioda LED w tym czasie świeci światłem ciągłym, następnie zacznie szybko pulsować co oznacza usunięcie wszystkich wpisanych do tej pory pilotów z pamięci radia.
  Uwaga: Chwilowe zwolnienie przycisku w tej procedurze powoduje automatyczne przejście do trybu pracy normalnej.

Instrukcja programowania pilota

RE432SP – Instrukcja programowania pilota CAME Space do radia RE432SP

RE431SP – Instrukcja programowania pilota CAME Space do radia RE431SP

AF43SP – Instrukcja programowania pilota CAME Space do karty radiowej AF43SP

Przed przystąpieniem do programowania zawsze warto sprawdzić oficjalną dokumentację producenta lub skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie instalacji urządzeń tego typu.

Pamiętaj, że powyższe wskazówki są ogólne, a procedury mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia. Zawsze należy konsultować się z oficjalnymi instrukcjami producenta oraz, jeśli to konieczne, z profesjonalistą w dziedzinie instalacji systemów dostępu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *