Centralny Rejestr Operatorów

CRO to system rejestracji i monitorowania operatorów, zapewniający skuteczną kontrolę nad urządzeniami zawierającymi substancje kontrolowane.

Centralny Rejestr Operatorów (CRO), pierwotnie znany jako Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, to system skoncentrowany na operatorach urządzeń zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych, zwanych również F-gazami. Utworzony zgodnie z ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazach cieplarnianych, CRO jest prowadzony jako elektroniczna baza danych przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.

W ramach CRO, gromadzone są elektroniczne Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami ustawy. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 grudnia 2017 r. szczegółowo określa sposób prowadzenia, gromadzenia, udostępniania danych oraz zabezpieczania informacji w rejestrze.

Proces rejestracji w CRO obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego przez operatora przed stworzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Osoba wykonująca rejestrację staje się administratorem konta operatora. Rejestracja odbywa się online na dedykowanej stronie internetowej.

Operatorami, zobowiązanymi do rejestracji, są użytkownicy, właściciele urządzeń, czy też podmioty zarządzające obiektami, w których te urządzenia są zainstalowane. W praktyce, operator odpowiada za kontrolę techniczną urządzenia, podejmowanie decyzji finansowych i technicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie.

Rozporządzenie precyzyjnie określa zakres urządzeń podlegających rejestracji, obejmując m.in. stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła, agregaty chłodnicze na pojazdach ciężarowych, rozdzielnice elektryczne, urządzenia z F-gazami czy obiegi Rankine’a.

Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej są zakładane przez operatorów, a dostęp do systemu przyznawany jest przez administratora konta operatora. Jedna karta może być przypisana do maksymalnie trzech osób kontaktowych, z kolei jedna osoba kontaktowa może być przypisana do wielu kart jednocześnie. Wszystko to po to, aby zapewnić skuteczną kontrolę i zarządzanie danymi w Centralnym Rejestrze Operatorów.

Tabele zawierające ilość (w kg) substancji lub mieszaniny F-gazów i substancji kontrolowanych jakie podlegają rejestracji w bazie CRO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *