Generatory Atlas Copco QIS 735-830

Generatory QIS 735-830 to generatory prądu przemiennego, służące do pracy ciągłej w miejscach, gdzie nie jest dostępna instalacja elektryczna, oraz jako rezerwowe źródło zasilania na wypadek przerw w zasilaniu z sieci. Prąd wytwarzany przez generatory QIS 735-830 ma częstotliwość 50/60 Hz i napięcie 400/480 V. Jest to prąd 3-fazowy. Wersje urządzeń różnią się niektórymi częściami. Generatory QIS 735-830 są napędzane przez chłodzony cieczą silnik wysokoprężny produkcji firmy DOOSAN.

Dane techniczne urządzeń QIS 735

 • Obroty znamionowe: 1500 obr./min.
 • Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
 • Cykl pracy generatora: PRP i ESP
 • Ciśnienie bezwzględne na dolocie: 1 bar
 • Wilgotność względna: 30%
 • Temperatura powietrza dolotowego: 25°C
 • Maksymalna temperatura otoczenia: 50°C
 • Dopuszczalne wysokości pracy: 4 000 m
 • Maksymalna względna wilgotność powietrza: 85%
 • Minimalna temperatura rozruchu: -15°C
 • Minimalna temperatura rozruchu z opcjonalnym osprzętem do zimnego rozruchu: -25°C
 • Zużycie paliwa przy obciążeniu 0%: TBD
 • Zużycie paliwa przy obciążeniu 50%: 62,8 kg/h
 • Zużycie paliwa przy obciążeniu 75%: 93,9 kg/h
 • Zużycie paliwa przy obciążeniu 100%: 126,5 kg/h
 • Właściwe zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu: 0,231 kg/kWh
 • Czas pracy na paliwie ze zbiornika standardowego przy pełnym obciążeniu: 8,75 h
 • Maks. zużycie oleju przy pełnym obciążeniu: 0,68 l/h
 • Maks. poziom ciśnienia akustycznego (LWA) zgodnie z normą 2000/14/EC: 101 dB(A)
 • Pojemność standardowego zbiornika paliwa: 1285 l

Najważniejsze części

Na poniższej ilustracji przedstawiono przegląd najważniejszych części.

Przegląd serwisowy

Pierwszy przegląd serwisowy należy wykonać 50 godzin po uruchomieniu, w tym:

 • wymienić olej silnikowy
 • wymienić filtry oleju silnikowego
 • wymienić filtry paliwa
 • sprawdzić naciąg oraz stan pasków klinowych
 • sprawdzić układ olejowy, paliwowy i chłodniczy pod względem wycieków
 • sprawdzić połączenia przewodów gumowych oraz docisk ich opasek
 • zmierzyć rezystancję izolacji uzwojeń prądnicy względem obudowy
 • sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne
 • sprawdzić dokręcenie najważniejszych połączeń gwintowych
 • sprawdzić akumulator
 • sprawdzić płyn chłodniczy
 • nasmarować zamki i zawiasy
 • wyregulować zawory dolotowe i wydechowe silnika

Generatory pełniące rolę rezerwowych źródeł zasilania należy regularnie testować. C najmniej raz w miesiącu należy uruchomić silnik na jedną godzinę. O ile to możliwe, należy przyłożyć duże obciążenie (> 30%), tak aby silnik osiągnął temperaturę roboczą.

Dane techniczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *