Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

Zawód mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu mechaniki, elektryki, hydrauliki, pneumatyki oraz innych dziedzin technicznych. Osoba pracująca w tym zawodzie musi być zazwyczaj wykształcona na poziomie średnim lub technicznym w dziedzinie mechaniki lub pokrewnych dziedzin technicznych. Często wymaga się także doświadczenia zawodowego lub praktycznej wiedzy zdobytej przez praktyki lub szkolenia zawodowe.

Główne obowiązki zawodowe mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych obejmują:

 1. Diagnozowanie usterek: identyfikacja problemów technicznych i usterek w maszynach i urządzeniach przemysłowych.
 2. Naprawa i konserwacja: wykonywanie napraw, wymiana uszkodzonych części, konserwacja i regulacja maszyn w celu przywrócenia ich prawidłowego działania.
 3. Utrzymanie zapobiegawcze: przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych w celu zapobiegania awariom i utrzymania sprawności maszyn.
 4. Instalacja i uruchamianie: instalacja nowych maszyn i urządzeń oraz ich uruchamianie, w tym również konfiguracja i testowanie.
 5. Szkolenie personelu: udzielanie szkoleń z obsługi i bezpiecznego użytkowania maszyn oraz udzielanie porad technicznych personelowi przemysłowemu.
 6. Dokumentacja: prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych napraw, przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń.

Zawód mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych jest istotny dla wielu branż przemysłowych, takich jak produkcja, przetwórstwo, transport czy energetyka, ponieważ zapewnia ciągłość produkcji oraz utrzymanie sprzętu w dobrym stanie technicznym.

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych instaluje, naprawia i obsługuje maszyny i urządzenia przemysłowe. Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych wykonuje montaż, demontaż, naprawę i obsługę maszyn i urządzeń przemysłowych. Identyfikuje i diagnozuje uszkodzenia wynikłe w trakcie eksploatacji. Po zdiagnozowaniu uszkodzenia wymienia uszkodzone elementy i zespoły. Przy uszkodzeniach, które wymagają naprawy warsztatowej, demontuje podzespół, następnie montuje i reguluje. Obsługuje maszyny i urządzenia przemysłowe poprzez regulacje i konserwacje (np. czyszczenie, dokręcanie, wymiana płynów eksploatacyjnych), posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Wszystkie zadania wykonuje, przestrzegając przepisów i zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP.

Zadania zawodowe

 • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i
  ppoż. i ochrony środowiska;
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń przemysłowych na
  stanowisku pracy;
 • diagnozowanie przyczyny awarii maszyny lub urządzenia
  przemysłowego;
 • demontowanie zespołów lub podzespołów maszyn lub urządzeń
  przemysłowych;
 • selekcjonowanie części uszkodzonego zespołu lub podzespołu
  maszyny, urządzenia;
 • naprawianie maszyn poprzez regulowanie, wymianę lub dorobienie
  części;
 • montowanie podzespołów lub zespołów maszyn lub urządzeń
  przemysłowych po naprawie;
 • wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów maszyn i
  urządzeń;
 • wykonywanie konserwacji maszyn i urządzeń;
 • sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym maszyn i urządzeń
  przemysłowych we współpracy z przełożonym.

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych powinien być absolwentem
szkoły kształcącej w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń lub
ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji M.17.
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. Powinien zostać przeszkolony w
zakresie budowy i obsługi konkretnych maszyn w miejscu swojej pracy z
uwzględnieniem wymogów branży przemysłowej, w jakiej podejmuje
pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *