Siedem kroków wdrożenia utrzymania autonomicznego

Utrzymanie autonomiczne ruchu odnosi się do samoczynnego monitorowania, diagnozowania i zarządzania maszynami i procesami produkcyjnymi. Poniżej przedstawiamy siedem kroków wdrożenia utrzymania autonomicznego ruchu:

  1. Wstępne czyszczenie. Czynności dokładne usunięcie ze sprzętu brudu i kurzu oraz wykrycie elementów do naprawy. Cele: eliminacja nagromadzonych usterek, zwiększenie łatwości inspekcji, wykrycie i usunięcie wykrytych usterek, wytworzenie poczucia własności i znajomości urządzeń u operatorów, zrozumienie znaczenia czystości, uszeregowanie elementów które maja być czyszczone według ważności
  2. Eliminacja źródeł zanieczyszczeń oraz obszarów niedostępnych. Czynności eliminacja lub ograniczenie źródeł kurzu i brudu oraz zwiększenie dostępności czyszczenia, smarowania i inspekcji. Cele: skrócenie czasu czyszczenia, poprawa niezawodności urządzeń, zaangażowanie operatorów w udoskonalenia, utrzymanie poziomu czystości
  3. Standardy czyszczenia i smarowania. Czynności stworzenie jasnych reguł czyszczenia i smarowania, wyraźne wyszczególnienie czasu, sprzętu i czystości.
  4. Ogólne inspekcje. Czynności szkolenie w zakresie inspekcji, korygowanie drobnych usterek oraz modyfikacji urządzeń mających na celu ułatwienie przeglądów. Cele: wczesne wykrywanie usterek, ułatwienie inspekcji, nauczenie operatorów rozpoznania anomalii, przekazanie podstawowych umiejętności z zakresu regulacji i drobnych napraw, przydzielenie  zadań z zakresu przeglądów zapobiegawczych.
  5. Samodzielne inspekcje. Czynności opracowanie list kontrolnych samodzielnych przeglądów, zawierających standardy czyszczenia, smarowania i inspekcji. Cele: utrzymanie optymalnego obszaru technicznego, wdrażanie udoskonaleń, formalizacja samodzielnych przeglądów, określenie hierarchii działań, wytworzenie poczucia wartości.
  6. Kontrola i zarządzanie miejscem pracy. Czynności standaryzacja procedur w miejscu pracy w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa. Cele: standaryzacja, rozszerzenie zakresu odpowiedzialności, eliminacja strat i stałe doskonalenie.
  7. Ciągłe doskonalenie. Czynności operatorzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za przeglądy część zadań wykonują samodzielnie i dążą do stałych udoskonaleń.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu utrzymania autonomicznego ruchu jest stałe doskonalenie i dostosowywanie strategii w oparciu o dane i doświadczenia z codziennej eksploatacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *