Przegląd pieca Wiesheu

Jak wszyscy wiemy, zapobieganie jest bardziej ekonomiczne od reagowania po fakcie.

W celu zwiększenia niezawodności oraz dostępności urządzenia, kluczową kwestią jest wykonywanie regularnych przeglądów eksploatowanych urządzeń. Ich brak jest w większości przypadków awarii kluczową przyczyną. 

Firma Wiesheu rekomenduje wykonywanie corocznych przeglądów, w odstępstwie 11-12 miesięcy od daty pierwszej instalacji lub daty ostatniego przeglądu. W trakcie przeglądu, oprócz wykonania ustandaryzowanych czynności przeglądowych, zostanie wymieniony wkład filtra wody.

Zakres prac przeglądowych:

 1. Konserwację okapu – sprawdzenie prawidłowej pracy
 2. Konserwację zamka drzwi oraz elementów wchodzących w jego skład
 3. Sprawdzenie stanu technicznego grzałek
 4. Sprawdzenie i pomiar prądu grzałek
 5. Sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów
 6. Sprawdzenie, konserwacja elektromagnesu klapy wyciągu
 7. Sprawdzenie i pomiar pracy silnika
 8. Sprawdzenie stanu styczników grzałek
 9. Sprawdzenie stanu transformatora oświetlenia
 10. Sprawdzenie, konserwacja układu wodnego – zaparowania
 11. Sprawdzenie płyty sterowniczej
 12. Sprawdzenie sterownika
 13. Sprawdzenie stanu wentylatora komory sterowniczej
 14. Sprawdzenie stanu technicznego uszczelki silikonowej drzwi / ewentualna wymiana
 15. Sprawdzenie połączeń zaciskowych instalacji elektrycznej
 16. Pomiar wskazań czasu
 17. Pomiar wskazań temperatury
 18. Udrożnienie systemu zaparowania pieca
 19. Usunięcie usterek zdiagnozowanych w trakcie przeprowadzonego przeglądu.

Przegląd pieca nie uwzględnia ewentualnej wymiany elementów eksploatacyjnych (uszczelek).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *