Przyrządy testo do pomiaru pH

Kompaktowy przyrząd do pomiaru pH z wymiennymi elektrodami pomiarowymi.

Pomiary wartości pH odgrywają istotną rolę w wielu aplikacjach. Wszędzie, gdzie zachodzi chemiczne i biochemiczne reakcje,wartość pH jest znaczącą wartością przy ocenie takiej reakcji.

Mimo, że producenci sprzętu pomiarowego dysponują wysokim poziomem wiedzy i zaawansowaniem technologicznym,wciąż występują pewne problemy przy pomiarach związane m.in. z:

  • krótką żywotnością sond pH uwarunkowaną materiałem z którego wykonane są sondy (szkło)-podatność na mechaniczne uszkodzenia.
  • wrażliwością sond na zabrudzenia poprzez stosowanie diafragmy, której pory ulegając zatykaniu poprzez cząstki stałe,wywołują efekt pamięci -niedokładność pomiaru.
  • brakiem sond pH zintegrowanych z pomiarem temperatury.

Razem z ekspertami, którzy wykonują pomiary pH w szeroko rozumianym przemyśle, firma Testo rozwiązała te problemy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Zamiast stosować płynne elektrolity, sondy pomiarowe Testo posiadają elektrolit żelowy. Gwarantuje on długą stabilność i żywotność sondy, co zmniejsza konieczność częstej kalibracji.

Sondy pomiarowe wykonane są w głównej mierze z plastiku, dzięki czemu są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie diafragmy ze szczelinkami (a nie z porami), czyni sondę odporną na mikrocząsteczki “biozabrudzeń” z przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Zastosowanie tego rodzaju rozwiązania gwarantuje użytkownikowi szybkie i proste czyszczenie sodny.

Sonda pH posiada zintegrowany czujnik temperatury, który automatycznie kompensuje wartość temperatury wpływającą na dokładność pomiaru pH. Konsekwencją tego gwarantowane są dokładne odczyty pomiaru.

Elektrody pH muszą być składowane w odpowiednich warunkach, jeżeli nie są używane.

Zapobiega to wysychaniu powłoki membrany elektrody, jak również samej diafragmy.

Zwykle do składowania elektrod pH stosowany jest roztwór chlorku potasu. Tak jak każda ciecz, roztwór ten może się rozlać, wyciec i spowodować skażenie medium pomiarowego. Testo wyeliminowało to niebezpieczeństwo stosując do składowania elektrod żelowy roztwór chlorku potasu, znajdujący się w odpowiednim zbiorniczku.

Karta katalogowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *