Wymienniki ciepła typu JAD

HEXONIC jest polskim producentem rozwiązań z zakresu techniki grzewczej, chłodniczej i przemysłowej, a ich produkty obejmują różne rodzaje wymienników ciepła.

Wymienniki ciepła typu JAD to niezawodne rozwiązania przeznaczone do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Te zaawansowane wymienniki ciepła są idealnie dostosowane do odbierania energii cieplnej z wysokoparametrowych wodnych systemów ciepłowniczych. Ponadto, znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach, takich jak wentylacyjne, technologiczne czy klimatyzacyjne.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, wymienniki te wykazują się szczególną skutecznością, zwłaszcza w przypadku ogrzewania lub chłodzenia agresywnej wody, zawierającej substancje korozyjne, wolny tlen, agresywny dwutlenek węgla oraz jony chlorkowe i siarczanowe o stężeniu do 150 mg/dm3. Są one doskonałym wyborem w systemach, gdzie wymagane jest efektywne przekazywanie ciepła przy jednoczesnej ochronie przed działaniem agresywnych substancji.

W przypadku systemów zamkniętych zaleca się stosowanie uzdatnionej wody, natomiast w systemach otwartych zaleca się wykorzystanie urządzeń uzdatniających wodę, takich jak magnetyzery, aby zachować optymalne warunki pracy wymienników ciepła. To rozwiązanie gwarantuje nie tylko efektywne działanie, ale także długą żywotność i niezawodność wymienników ciepła typu JAD w różnorodnych zastosowaniach.

Montaż

Wymienniki należy montować w pozycji pionowej w sposób umożliwiający łatwość obsługi i nadzoru, a także uniemożliwiający przenoszenie drgań i naprężeń od instalacji na króćce wymiennika. Do montażu zaleca się stosowanie śrub klasy 5.6 i uszczelek GAMBIT AF-300 o grubości 3mm. Przed wymiennikiem należy zainstalować urządzenia separujące zanieczyszczenia.

Wymiennik powinien być zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia ponad dopuszczalne przy pomocy naczynia wzbiorczego przeponowego, a także zaworu bezpieczeństwa.

W trakcie montażu należy zapewnić odpowiedni stopień czystości łączonych elementów. Prace montażowe powinny być prowadzone w temperaturze powyżej 0°C przez osoby posiadające kwalifikację do wykonywania czynności.

Katalog

Dokumentacja techniczno-ruchowa

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA
JAD (K) 3.18, JAD (K) 5.36, JAD (K) 6.50, JAD (K) 6.50.10, S1 (K)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *