Zbiornik DESO do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego

The blog explores the rapidly evolving convergence of work, travel, and technology, ushering in an era of digital nomads.

Zbiorniki DESO są powszechnie używane do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego. DESO to marka znana ze swojej oferty zbiorników na różne substancje, w tym paliwa. Oto kilka ogólnych informacji na temat zbiorników DESO do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego:

  1. Materiał: Zbiorniki DESO są zazwyczaj wykonane z wysokiej jakości polietylenu, co sprawia, że są trwałe, odporne na korozję i łatwe do utrzymania w czystości.
  2. Pojemność: Zbiorniki DESO są dostępne w różnych pojemnościach, aby sprostać różnym potrzebom. Mogą mieć pojemność od kilkuset litrów do kilku tysięcy litrów.
  3. Bezpieczeństwo: Zbiorniki DESO są projektowane z myślą o bezpieczeństwie. Często posiadają zamknięte systemy zabezpieczeń, aby chronić przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenia przeciw przelaniu paliwa.
  4. Zgodność z regulacjami: Przy zakupie zbiornika DESO ważne jest, aby upewnić się, że spełnia on obowiązujące lokalne i krajowe regulacje dotyczące magazynowania i dystrybucji paliw, w tym oleju napędowego.
  5. Dodatkowe funkcje: Niektóre zbiorniki DESO mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak systemy monitorowania poziomu paliwa, wskazówki poziomu, a także pompy i zestawy dystrybucyjne.

Przed zakupem zbiornika DESO zaleca się skonsultowanie się z przedstawicielem producenta, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych opcji i dostosować zbiornik do konkretnych potrzeb magazynowania i dystrybucji oleju napędowego. Ponadto, należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów i norm dotyczących bezpiecznego magazynowania substancji palnych.

Katalog

Instrukcja eksploatacji

Niniejsza instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji urządzenia zawiera ważne zalecenia i ostrzeżenia. Należy uważnie się z nią zapoznać i przestrze-gać wszelkich zawartych w niej zaleceń. Instrukcja ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa. Zastosowanie się do instrukcji nie zwalnia z ob-owiązku stosowania lokalnych przepisów, w szczególności z zakresu BHP, PPOŻ, ochrony środowiska. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane nieprawidłową instalacją, użytkowaniem urządzenia, jak i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów.
Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu do ewentualnego użytku w przyszłości. W przypadku odsprzedaży urządzenia, instrukcję należy prze-kazać kolejnemu właścicielowi.

Podręcznik użytkownika

Zbiornik do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l, 2350 l, 2500 l, 5000 l. Model BFMD1340, BFMD2350, BFMD2500, BFMD5000

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *