Instrukcja obsługi systemów FZLV

Systemem oświetlenia awaryjnego, wykonany w I klasie ochronności i przeznaczone do zasilania do 80 opraw oświetlenia awaryjnego.

Urządzenie FZLV firmy AWEX jest grupowym systemem oświetlenia awaryjnego, wykonany w I klasie ochronności i przeznaczone do zasilania do 80 opraw oświetlenia awaryjnego. Każda z podłączonych opraw do systemu może pracować w różnych trybach przełączania nie zależnie od siebie.

System FZLV zawiera:

 • Baterie przystosowane do podtrzymania na 1h, 2h, 3h lub 8 godzin
 • 4 niezależne obwody umożliwiające podłączenie do 20 opraw na jednym obwodzie . Maksymalne obciążenie pojedynczego obwodu wynosi 3A
 • Kontroler z wyświetlaczem dotykowym do prezentacji bieżącego stanu systemu oraz do konfiguracji parametrów systemu.
 • 4 wejścia potencjałowe do sterowania oprawami
 • Wbudowaną pamięć do rejestracji dziennika zdarzeń
 • Złącze na kartę SD
 • Złącze RJ-45 do zdalnej komunikacji poprzez sieć LAN


Oprawy zasilane są niskim bezpiecznym napięciem znamionowym 24V poprzez kabel dwużyłowy. Komunikacja pomiędzy oprawami a systemem odbywa się poprzez linie zasilającą, bez dodatkowego okablowania komunikacyjnego. Każda oprawa (moduł adresowy) posiada swój unikalny adres produkcyjny. Adres ten jest przypisywany logicznie w systemie i do niego można odpowiednio przypisać sterowanie .

Programowalny sterownik poprzez wyświetlacz dotykowy prezentuje bieżący status systemu oraz jego elementów. Za pośrednictwem wyświetlacza każdej oprawie można nadać własny opis jak i zmienić sterowanie każdej oprawy (konieczne hasło). Jednostka posiada złącze na kartę SD, która umożliwia zapisanie dziennika zdarzeń oraz konfiguracji systemu.

Zainstalowane programowalne 4 wyjścia przekaźnikowe umożliwiają przekazywanie na zewnątrz komunikatów o stanie systemu. System posiada wbudowane złącze RJ-45 z pośrednictwem, którego możemy mieć dostęp zdalny do systemu poprzez stronę HTML.

Warunki uruchomienia systemu:

Zleceniodawca oświadcza, że poniższe warunki uruchomienia zostały spełnione i obiekt jest przygotowany na przeprowadzenie uruchomienia systemu oświetlenia awaryjnego AWEX przez serwis firmy AWEX.

 1. Ustawiono i przymocowano szafę / podstację.
 2. Ustawiono stelaże oraz akumulatory na stelażach (zamontowano rozłącznik baterii jeśli taki jest), ułożono kable stałoprądowe pomiędzy szafą CB a akumulatorami.
 3. Poprawnie zgodnie z zaleceniami producenta systemu, instrukcji montażowych i obsługi, DTR urządzeń podłączono wszystkie obwody oświetleniowe i sygnałowe do systemu i sprawdzono je pod względem elektrycznym oraz zabezpieczono przed przerwami, zwarciami oraz przebiciami.
 4. Poprawnie podłączono wszystkie oprawy zgodnie z projektem, oraz instrukcją montażu urządzeń zainstalowano w nich źródła światła oraz sprawdzono ich kompletność.
 5. Sprawdzono instalację elektryczną pod katem zgodności z wymaganiami producenta systemu.
 6. Poprawnie zaadresowano oprawy – brak zdublowanych adresów opraw awaryjnych ( dot. systemu z monitoringiem opraw).
 7. Zapewnienie dostępu bez ograniczeń do wszystkich pomieszczeń w których znajdują się elementy systemu na czas uruchomienia.
 8. Podanie napięcia zasilania na szafę Centralnej Baterii w trakcie wizyty uruchomieniowej w obecności pracownika serwisu Awex.
 9. Przygotowano przepustki oraz inne niezbędne pozwolenia (jeśli to wymagane).
 10. Zleceniodawca przydzieli nieodpłatnie pracowników (odpowiedzialnych za montaż instalacji elektrycznej/ elementów systemu) do pomocy na czas uruchomienia, od momentu przyjazdu Zespołu Serwisowego do podpisania protokołu końcowego uruchomienia.
 11. Nieodpłatne udostępnienie sprzętu do wykonywania prac na wysokościach (drabiny, zwyżki).
 12. Udostępnienie aktualnej i kompletnej dokumentacji wykonawczej lub powykonawczej wraz z rozmieszczeniem opraw awaryjnych, oznaczeniem numerów opraw oraz z oznaczonymi magistralami komunikacyjnymi.
 13. Wykonano wszystkie inne prace zawarte w Ofercie lub Umowie Sprzedaży Systemu CBS/FZLV.

Czynności wykonywane przez ZESPÓŁ SERWISOWY podczas wizyty uruchomieniowej:

 • Kontrola mechaniczna systemu CB
 • Kontrola poprawności podłączenia sieci
 • Kontrola poprawności podłączenia baterii systemu CB
 • Załączanie systemu CB
 • Kontrola ładowania akumulatorów systemu CB
 • Kontrola stanu izolacji (upływności)
 • Programowanie systemu i opraw poprawnie podłączonych do systemu CB
 • Test pracy z sieci i z baterii systemu CB
 • Kontrola czasu podtrzymania z baterii systemu CB
 • Kontrola pracy opraw/obwodów oświetlenia awaryjnego
 • Stworzenie protokołu z Uruchomienia Systemu CB
 • Wypisanie karty gwarancyjnej na System CB
 • Przeprowadzenie szkolenia dla Klienta z obsługi systemu CB

Instrukcja obsługi

Instrukcję montażu i obsługi należy zawsze uważnie przeczytać przed instalacją i uruchomieniem systemu. Instrukcje te zawierają ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania konserwacji urządzenia oraz jak chronić siebie i zapobiegać uszkodzeniu systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *