Krajalnica warzyw typ KW 350

Krajalnica warzyw to urządzenie kuchenne, które służy do precyzyjnego krojenia i siekania warzyw oraz innych produktów spożywczych.

Krajalnica warzyw KW350 jest urządzeniem służącym do rozdrabniania różnych gatunków surowych warzyw i owoców, poprzez tarcie (przecieranie), krojenie na plastry, beleczki, wiórki i kostki. Zastosowanie odpowiedniej tarczy z tarkami lub tarczy z nożami pozwala na uzyskanie najbardziej wskazanego rozdrabniania jarzyn w danym procesie technologicznym. Krajalnica ze względu na dużą wydajność znajduje zastosowanie w przetwórniach warzyw przygotowujących surówki i półprodukty do
przygotowania potraw.

Wyposażenie dodatkowe do krajalnicy:

 • ściągacz,
 • popychacz,
 • klucz sześciokątny S6.
Rysunek 1 Wykaz części wraz sposobem ustawienia krajalnicy na stojaku

Ogólny opis

Krajalnica do warzyw składa się z następujących głównych zespołów (rys. nr.1) : korpusu krajalnicy, pokrywy z wsypem, zespołu napędowego oraz dociskacza zespolonym z zespołem mikrowyłącznika. Osłona zespołu napędowego, korpus krajalnicy, pokrywa i obudowa mikrowyłącznika wykonane są ze stali nierdzewnej. Korpus krajalnicy mocowany jest do zespołu napędowego, a pokrywa do korpusu krajalnicy za pomocą pięciu śrub z nakrętką radełkowaną M8. Napęd silnika elektrycznego przenoszony jest na wałek wyjściowy za pośrednictwem jednostopniowej przekładni walcowej.
Krajalnica warzyw dostarczona jest do użytkownika bez zamocowanego stojaka przesuwnego, który nie stanowi wyposażenia, a jest odrębną pozycją
przy zakupie.

Rodzaje tarcz roboczych

Głównym zadaniem krajalnicy jest rozdrabnianie warzyw i owoców poprzez tarcie, krojenie na plastry, kostkę, beleczki i wiórki. Tarcze robocze stanową odrębną pozycję przy zakupie.
W zależności od potrzeb przy zastosowaniu odpowiedniej tarczy możemy na urządzeniu wykonać rozdrabianie:

 • na wiórki:
 • tarcza do wiórek 3×1,5 mm (poz.23),
 • tarcza do wiórek 5×2,5 mm (poz.24),
 • tarcza do wiórek 7×3,5 mm (poz.25),
 • tarcza do wiórek 9×4,5 mm (poz.26),
 • tarcza do wiórek 11×5,5 mm (poz.27),
 • na miazgę:
  – tarcza do tarcia ziemniaków (poz.28)
 • na plastry:
  – tarcza z nożem nastawnym 0- 8 mm (poz.22),
  – tarcza do plastrów 10 mm (poz.18),
  – tarcza do plastrów falistych 6 mm, 8 mm, 10 mm (poz.30- 32)
 • na kostkę:
  – krata do kostek 10x10x10 (poz.20) z zespołem noża (poz.21),
  – krata do kostek 20x20x10 (poz.20a) z zespołem noża (poz.21),
  – krata do kostek 8x8x10 16x16x10 (poz. 20b) z zespołem noża
  (poz.21)
 • tarcza do szatkowania (poz. 19),
 • tarcza do surówek 1,7×18 mm, 1,7×36 mm (poz. 33, 34),
 • tarcza do beleczek 6×6 (poz. 29).

Bezpieczeństwo użytkowania

Krajalnica warzyw KW350 została zaprojektowana i wyprodukowana w celu rozdrabniania surowych warzyw i owoców poprzez tarcie, krojenie na plastry, kostkę, beleczki i wiórki. Zalecamy korzystanie z urządzenia wyłącznie do czynności opisanych w niniejszej instrukcji.

Zabrania się:

obsługi krajalnicy warzyw przez osoby niepowołane, będące pod wpływem alkoholu, bądź pod wpływem innych środków o podobnym działaniu. Powyższy zakaz dotyczy również osób wyznaczonych, a nie zaznajomionych z niniejszą instrukcją,

 • w trakcie obsługi krajalnicy noszenia ozdób dłoni np.: pierścionek bransoleta, łańcuszek, zegarek itp.,
 • używania krajalnicy niesprawnej technicznie,
 • wkładania rąk pod pokrywę, do wysypu w czasie pracy krajalnicy,
 • dotykania tarcz roboczych i innych części będących w ruchu,
 • wymiany tarcz rozdrabniających przed odłączeniem krajalnicy z sieci zasilającej,
 • zdejmowania pokrywy w czasie pracy krajalnicy,
 • dokonywania napraw przez osoby do tego nieupoważnione, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji,
 • szarpania, przecinania przewodów elektrycznych i innych czynności nie związanych z normalną obsługą i konserwacją krajalnicy warzyw,
 • dokonywania napraw, dotykania elementów instalacji elektrycznej i silnika przed wyjęciem wtyczki z gniazda wtykowego,
 • wkładania i wyjmowania wtyczki mokrą ręką,
 • pozostawiania pracującej krajalnicy bez dozoru,
 • mycia i konserwacji krajalnicy będącej pod napięciem,
 • przestawiać maszynę, gdy jest ona podłączona do sieci zasilającej,
 • ciągnąć za kabel sieciowy, aby go odłączyć,
 • przesuwać maszynę ciągnąc ją za kabel sieciowy,
 • stawiać jakiekolwiek ciężary na maszynie, kablu zasilania sieciowego,
 • umieszczać kabel zasilania sieciowego w pobliżu ostrych krawędzi lub w miejscach grożących jego spaleniem,
 • eksploatować maszynę jeśli jej kabel sieciowy jest uszkodzony,
 • pozostawiać maszynę po zakończeniu pracy z wetkniętym kablem zasilania sieciowego,
 • pracy na urządzeniu w atmosferze zagrożonej wybuchem,
 • umieszczać jakiekolwiek obiekty pod maszyną bądź podkładać cokolwiek pod jej nóżki
 • czyścić maszynę za pomocą substancji palnych, przyspieszających korozję, szkodliwych bądź za pomocą strumieni wody pod wysokim
  ciśnieniem,
 • zanurzać maszynę w wodzie bądź w jakichkolwiek innych płynach,
 • krojenia warzyw mrożonych,
 • blokowania mikrowyłącznika,
 • popychania ręką produktów w czasie rozdrabniania,
 • eksploatować maszynę jeśli nie zostały wcielone w życie wszystkie wytyczne dotyczące eliminacji stwarzanych przez nią zagrożeń.
 • Nie stosowanie się do podanych instrukcji i wskazówek BHP może powodować urazy w wyniku porażenia prądem elektrycznym jak również urazy mechaniczne np. uderzenia, otarcia.
 • Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania wyspecyfikowanych warunków normalnej eksploatacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Instrukcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *