Okresowe kontrole przewodów kominowych w 2024 roku

Okresowe kontrole przewodów kominowych są istotnym elementem utrzymania bezpieczeństwa i efektywności systemu ogrzewania. Regularne inspekcje pomagają zapobiegać potencjalnym problemom związanym z przewodami kominowymi, takim jak nagromadzenie sadzy, uszkodzenia strukturalne czy wycieki spalin. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące okresowych kontroli przewodów kominowych:

Krajowa Izba Kominiarzy, informuje iż w ramach obowiązujących zapisów Prawa Budowlanego – Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6, w najbliższym czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów pokontrolnych. Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług, prócz większego nakładu pracy Kominiarzy, wymagać będzie uzyskania od Zarządców i Administratorów określonego zasobu informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dla służby kominiarskiej.
Z uwagi na powyższe przystąpienie do okresowej kontroli przewodów kominowych wymagać będzie wiedzy, określonej w poniższych zagadnieniach, którą należy przekazać Mistrzom Kominiarskim:

Dane ogólne:

 1. Funkcja budynku
 2. Typ budynku
 3. Liczba kondygnacji
 4. Liczba lokali
 5. Kształt budynku
 6. Obwód budynku
 7. Rok budowy

Dane szczegółowe:

 1. Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych
 2. Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad garażem lub piwnicą
 3. Grubość ocieplenia dachu
 4. Grubość ocieplenia stropodachu
 5. Strop nad piwnicą lub garażem
 6. Stan instalacji CG
 7. Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych
 8. Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych

Termomodemizacja:

 1. Wymieniono stolarkę okienną – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany)
 2. Wymieniono stolarkę drzwiową – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany)

Źródła ciepła budynku:

 1. Rodzaj źródła
 2. Charakter produkowanego ciepła
  W zależności od wybranego źródła ciepła system wymaga podania danych szczegółowych (np. rodzaj i ilość opału).

Dane dotyczące źródeł ciepła lokalu – wypełniane dla każdego wydzielonego lokalu osobno

Dane lokalu:

 1. Numer / oznaczenie lokalu
 2. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych
 3. Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym
 4. Liczba mieszkańców korzystających z CWU
 5. Funkcja lokalu
 6. Liczba mieszkańców
 7. Lokal podłączony do wspólnego źródła ciepła – TAK/NIE

Dodatkowe źródło ciepła (dla każdego źródła ciepła osobno (Gazowy Podgrzewacz Wody, piec kaflowy, kuchnia, piec transportowy):

 1. Rodzaj
 2. Moc
 3. Charakter produkowanego ciepła
 4. Planowana wymiana
 5. Rodzaj paliwa
 6. Roczne zużycie paliwa dla danego źródła ciepła

W związku w powyższymi wymaganiami Krajowa Izba Kominiarzy oczekuje ścisłej współpracy z właścicielami, zarządcami i administratorami budynków.
Z tytułu rozpoczęcia działania systemu, zmianie ulegnie także sposób przekazywania protokołów z okresowej kontroli przewodów kominowych do właścicieli, zarządców i administratorów budynków. Po sporządzeniu, protokół zostanie automatycznie umieszczony w elektronicznej bazie danych systemu CEEB. Zapoznanie się z jego treścią, pobranie oraz ewentualne wydrukowanie wymagać będzie zalogowania się do systemu CEEB.
Zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane Dz.U. 833 2023 r z dnia 27.04.2023 a także Dz.U. 1441 2023 roku dnia 27.07.2023, wskazano termin rozpoczęcia działania systemu na dzień 18 września 2023 roku.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego regularne kontrole przewodów kominowych są kluczowe dla utrzymania funkcjonalności systemu grzewczego i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *