Zasobnik ciepłej wody użytkowej EAS 300 do 500

Zasobniki ciepłej wody użytkowej to urządzenia służące do przechowywania i dostarczania ciepłej wody do użytku domowego lub przemysłowego. Istnieje wiele różnych modeli i typów zasobników dostępnych na rynku, a ich pojemność może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Zasobnik c.w.u. typu EAS musi być eksploatowany z zastosowaniem odpowiedniego układu regulacyjnego, np. odpowiednio wyposażonego zespołu sterowania pracą kotła firmy Brötje lub zewnętrznego układu regulacyjnego (wyposażenie dodatkowe).

Podczas montażu należy stosować się do odnośnych norm i przepisów, w szczególności:

  • DIN 1988 Instalacje wody pitnej na działkach gruntowych
  • DIN 4753 Instalacje podgrzewania wody pitnej i użytkowej.
  • DVGW Instrukcja robocza 551
  • Zarządzenie w sprawie instalacji ogrzewczych do ustawy w sprawie
  • oszczędzania energii, przepisy lokalnych zakładów energetycznych, przepisy
  • VDE (Związek Elektryków Niemieckich), przepisy lokalnych zakładów wodociągowych.

Ustawienie zasobnika

Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania zasobnika c.w.u. musi być zabezpieczone przed zamarznięciem, podłoże musi być równe i mieć odpowiednią nośność. W celu zdemontowania anody magnezowej nad zasobnikiem należy pozostawić wolną przestrzeń: dla zasobnika EAS 300–750 mm, dla zasobnika EAS 400–850 mm, dla zasobnika EAS 500–1000 mm. Jeżeli nad zasobnikiem nie ma dostatecznej przestrzeni, należy zastosować anodę łańcuchową lub anodę prądów błądzących.

Podłączanie

Zasobnik połączyć hydraulicznie z kotłem. W przewodzie zasilającym zamontować pompę ładującą zasobnik c.w.u., zawór zwrotny i odpowietrzający. Po zakończeniu montażu sprawdzić szczelność. Ciśnienie próbne zależy od kotła. W wypadku zasobnika maksymalne dopuszczalne ciśnienie próbne po stronie wody grzewczej wynosi 10 bar. Zimną i ciepłą wodę podłączyć zgodnie z zaleceniami normy DIN 1988 (rys. 2). Sprawdzić szczelność. Maksymalne ciśnienie próbne wynosi 10 bar. Wszystkie zbędne przyłącza należy zaślepić mosiężnymi korkami. W wypadku podłączania kilku zasobników należy je połączyć równolegle. Istnieje możliwość dostarczenia zestawów montażowych orurowania (wyposażenie dodatkowe).

Zawór bezpieczeństwa

Zasobnik c.w.u. musi być wyposażony w uniemożliwiający odcięcie membranowy zawór bezpieczeństwa posiadający atest. Średnica przyłączeniowa zaworu bezpieczeństwa musi wynosić przynajmniej DN 20. Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa nie może być zamknięty i musi mieć swobodny odpływ do kanalizacji. Przewód wydmuchowy musi być wykonany i poprowadzony w taki sposób, żeby uniemożliwiać wzrost ciśnienia. Poza tym musi być zabezpieczony przed zamarznięciem. W pobliżu przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa, najlepiej na zaworze bezpieczeństwa, należy umieścić tabliczkę informacyjną o treści: „Ze względów bezpieczeństwa podczas nagrzewania woda może wypływać z przewodu wydmuchowego. Nie zamykać wylotu przewodu!”

Instrukcja montażu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *