Kocioł Riello Condexa PRO 100

Kocioł Riello Condexa PRO 100 jest jednym z produktów oferowanych przez firmę Riello. Riello to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu różnych rozwiązań z zakresu technologii grzewczej, w tym kotłów grzewczych.

 • Condexa PRO jest kondensacyjnym kotłem grzewczym, ze zmieszaniem wstępnym.
 • Jest dostępny w wielu modelach, od 34,9kW do 131kW.
 • Optymalne zarządzanie procesem spalania zapewnia wysoka sprawność (do 109%, obliczono na podstawie wartości opałowej – LHV, w warunkach kondensacji) i niską emisję substancji zanieczyszczających (klasa 6 zgodnie z EN 15502).
 • Kocioł grzewczy jest zaprojektowany do pracy z otwartą komorą spalania, ale można go przekształcić w zamkniętą komorę za pomocą specjalnego wyposażenia.
 • Urządzenie w konfiguracji standardowej jest przewidziane do instalacji w pomieszczeniu i zapewnia stopień ochrony IPX4D. Urządzenie można zainstalować na zewnątrz, łącząc je z odpowiednim wyposażeniem dodatkowym, zapewniającym wyższy stopień ochrony elektrycznej do IPX5D.

Sterowniki elektroniczne

Sterowniki elektroniczne Condexa Pro realizują wiele zadań. Powinny monitorować i szybko przetwarzać informacje przesyłane przez kotły i instalacje tak, aby użytkownikowi zagwarantować jak najmniejsze straty energii przy jednoczesnej, maksymalnej wydajności. System sterujący został całkowicie odnowiony. Dużą uwagę przywiązano do dokładności programów obliczeniowych, skutecznego wykrywania i prędkości przetwarzania. W przypadku instalacji kaskadowych, systemy logiczne funkcji kotła w trybie „zarządzający” lub „zależny” zintegrowano w karcie, gwarantując tym samym maksymalną wszechstronność zastosowania. Wyświetlacz jest podświetlany, intuicyjny i dostępny w wielu językach. Upraszcza dialog pomiędzy kotłem a użytkownikiem.

Kotły grzewcze Condexa PRO są zgodne z:

 • Rozporządzenie (UE) 2016/426
 • Dyrektywy 92/42/EWG w sprawie wymogów sprawności oraz Załącznika E Dekretu Prezydenckiego z dnia 26 sierpnia 1993 roku nr 412 (****)
 • Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
 • Dyrektywa Ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE
 • Rozporządzenie (UE) 2017/1369 Etykietowanie energetyczne
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 811/2013
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 813/2013
 • Norma Kotły grzewcze opalane gazem – Ogólne wymagania i badania EN 15502-1
 • Norma szczegółowa dla urządzeń typu C i urządzeń typu B2, B3 i B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1000 kW EN 15502-2/1
 • SSIGA dyrektywy gazowe G1
 • AICAA Zalecenia przeciwpożarowe
 • CFST dyrektywa GPL część 2
 • RÓŻNE zalecenia regionalne i lokalne dotyczące jakości powietrza w zakresie oszczędzania energii.

Materiały techniczne

Instrukcja

INSTRUKCJE DLA OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA INSTALACJĘ, (DLA INSTALATORA, OBSŁUGI TECHNICZNEJ I SERWISU).

Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne do prawidłowej instalacji
urządzenia, które w połączeniu z Twoją wiedzą i fachwością pozwolą Ci wykonać to szybko, prosto i poprawnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *