Krajalnica do pieczywa MKP-11.16 Lozamet

Krajalnica jest fabrycznie przystosowywana przez producenta do krojenia pieczywa na kromki o określonej grubości.

Krajalnica jest fabrycznie przystosowywana przez producenta do krojenia pieczywa na kromki o określonej grubości, standardowo 11,13 mm oraz na zamówienie 9, 14, 16, 21 mm. Wydajność krajalnic jest uzależniona od rodzaju pieczywa oraz grubości kromek. Obsługa krajalnicy jest jednoosobowa. Czas krojenia ulega wydłużeniu dla pieczywa ziarnistego i cienkich kromek.

Pieczywo przeznaczone do krojenia powinno być wystudzone. Dla dobrej jakości krojenia zaleca się cięcie tylko chleba, którego temperatura nie przekracza 30 stopni Celsjusza.

Każde inne użycie krajalnicy jest niezgodne z przeznaczeniem i niebezpieczne. Zabrania się krojenia innych produktów i materiałów niż pieczywo np: wędlin, serów, mięsa, drewna, tworzywa sztucznego, tektury itp.

Charakterystyka techniczna

Krajalnice pieczywa MKP.09.6 , MKP.11.6 , MKP.13.6 , MKP.14.6 , MKP.16.6 , MKP.21.6 są maszynami o napędzie elektrycznym, zasilanymi prądem jednofazowym. Nie nadają się do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej. Przeznaczone są głównie do eksploatacji w zakładach zbiorowego żywienia, sklepach lub małych punktach gastronomicznych.

Krajalnice pieczywa MKP.09.7 , MKP.11.7 , MKP.13.7 , MKP.14.7 , MKP.16.7 , MKP.21.7 są maszynami o napędzie elektrycznym, zasilanymi prądem trójfazowym. Przystosowane są do pracy ciągłej. Przeznaczone są do eksploatacji np. w piekarniach zakładach zbiorowego żywienia, sklepach, punktach gastronomicznych.

Instrukcja konserwacji i naprawy

  • Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji, regulacji i napraw krajalnicy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie elektryczne.
  • Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z zaleceniami podanymi w niniejszej dokumentacji użytkowanie wyrobu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, braku konserwacji bieżącej i okresowej oraz powstałych w wyniku dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione.
  • Drobne regulacje, konserwacje i naprawy utrzymujące maszynę w pełnej sprawności powinny być dokonywane systematycznie lub natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości. W przypadku wystąpienia poważniejszych uszkodzeń maszyny, należy natychmiast przerwać jej eksploatację i zwrócić się do działającego w danym rejonie punktu serwisowego lub do producenta o dokonanie naprawy.

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *